RADY A TIPY

INFORMÁCIE O POTREBNÝCH OČKOVANIACH DO ÁZIE

 

ČÍNA
Pri ceste do Číny sa nevyžaduje žiadne povinné očkovanie, ale odporúča sa očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A (VHA).

 

LAOS
Pri vstupe do Laosu sa nevyžaduje žiadne povinné očkovanie. Pri bežných turistických zájazdoch nie je nutné užívať antimalariká. Pri plánovanom dlhodobom pobyte v zalesnených oblastiach alebo v džungli sa odporúča očkovanie proti žltačke typu (A,B), týfusu a japonskej encefalitíde.

 

THAJSKO
Očkovací preukaz sa vyžaduje iba od osôb prichádzajúcich z oblastí výskytu infekčných chorôb. ZÚ odporúča očkovanie proti hepatitíde A a B, tetanu a užívanie antimalarík (ak cestovateľ cestuje do pohraničných oblastí na juhu a severe krajiny). Kvalita zdravotníckych služieb je dobrá, vysokú úroveň majú súkromné zdravotnícke zariadenia. Za lekárske služby sa platí, bezplatné služby neexistujú. Turistom sa preto odporúča nechať sa pred cestou do Thajska poistiť.

 

VIETNAM
Pre vstup do Vietnamu sa nevyžaduje žiadne očkovanie.

EDEN TRAVEL, s.r.o.
Cestovná kancelária
office:   Vazovová 1, 811 07 Bratislava
IČO : 36 652 504
Spoločnosť zapísamá:
Obchodný register súdu Bratislava I, oddiel Sro. vl.č. 41445/B
             
gsm:    +421 903 590 576
gsm:    +421 948 666 888
e-mail: eden@edentravel.eu

NAŠI PARTNERI   >   >   >   >   >


VŠETKY LETECKÉ SPOLOČNOSTI!


VŠETKY LETECKÉ SPOLOČNOSTI!

© EDEN TRAVEL - all rights reseved

designed by